Главная / Исикава Тоёнобу / Actor Ichikawa Yaozo as Hanaregoma no Chokichi

Исикава Тоёнобу.
Actor Ichikawa Yaozo as Hanaregoma no Chokichi


Жанр: якуся-э (актеры)
Музей: Museum of Fine Arts Бостон, США