Главная / Окумура Масанобу / Actors Tomizawa Tatsujuro and Nakamura Tomijuro I as Ono no Komachi

Окумура Масанобу.
Actors Tomizawa Tatsujuro and Nakamura Tomijuro I as Ono no Komachi


Жанр: якуся-э (актеры)
Музей: Museum of Fine Arts Бостон, США