Главная / Окумура Тосинобу / Courtesans of the Three Cities

Окумура Тосинобу.
Courtesans of the Three Cities


Жанр: бидзин-га (красавицы)
Музей: Museum of Fine Arts Бостон, США