Главная / Окумура Тосинобу / Actors Ichikawa Danjuro as Rokubu and Ichikawa Monnosuke as Karigane Bunshichi

Окумура Тосинобу.
Actors Ichikawa Danjuro as Rokubu and Ichikawa Monnosuke as Karigane Bunshichi


Жанр: якуся-э (актеры)
Музей: Museum of Fine Arts Бостон, США