Главная / Окумура Тосинобу / Actors Ogino Isaburo as Naoie and Hayakawa Shinkatsu as Keisei Eguchi

Окумура Тосинобу.
Actors Ogino Isaburo as Naoie and Hayakawa Shinkatsu as Keisei Eguchi


Жанр: якуся-э (актеры)
Музей: Museum of Fine Arts Бостон, США