Тосиката 水野年方

Мидзуно Тосиката (Mizuno Toshikata) 1866 -1908


Мидзуно Тосиката. 
 Игра на кото
Мидзуно Тосиката.
Игра на кото

бидзин-га (красавицы)
Мидзуно Тосиката. 
 Банкет
Мидзуно Тосиката.
Банкет

бидзин-га (красавицы)
Мидзуно Тосиката. 
 Samurai Archer
Мидзуно Тосиката.
Samurai Archer

муся-э (знаменитые самураи)
Мидзуно Тосиката.
Мидзуно Тосиката.

бидзин-га (красавицы)